Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozporządzeniem dostępnym na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane, które przetwarzamy oraz gromadzimy są objęte wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Gdzie i w jaki sposób pozyskaliśmy dane osobowe?

Dane zostały pozyskane podczas korzystania z portalu KAiDO.pl w celu realizacji Państwa zamówienia.

W jaki sposób skontaktować się z właścicielem danych osobowych?

Kontakt może być zrealizowany za pomocą poczty elektronicznej. Wówczas należy wysłać email do Inspektora Ochrony Danych na adres sklep@kaido.pl.

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

- przetwarzanie i realizacja zamówień

- marketing bezpośredni

- wysyłka newsletteru

- realizowanie usług oferowanych w Sklepie

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane głównie w celach podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z KAiDO.pl lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z KAiDO.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Czy muszą Państwo podać dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia lub realizacji umowy wymaganym przez przepisy prawa.

Jeżeli nie podadzą Państwo danych, będzie to skutkowało:

- brakiem możliwości zarejestrowania w sklepie

- brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie

- brakiem otrzymania informacji o obecnych promocjach

Kto poza KAiDO.pl ma dostęp do Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem danych w celu dokonania zakupu Państwa dane mogą zostać udostępnione:

- Poczcie Polskiej, PayPal, Przelewy24.pl

- Google Analitycs

- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez KAiDO.pl, przysługują następujące prawa:

- dostęp do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe wykorzystujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Posiadamy certyfikat SSL, który ma za zadania szyfrować połączenia.

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz możliwość cofnięcia zgody w każdym momencie.

Skarga do organu nadzorczego

Na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli chcą Państwo dokonać zmian w naszym serwisie, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres sklep@kaido.pl

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki „COOKIES”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „COOKIES”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „COOKIES” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „COOKIES” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „COOKIES”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.