REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAiDO (obowiązujący od 25.12.2014 r.)

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem KAiDO.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep KAiDO.pl prowadzony jest przez firmę:

KAiDO Lubomir Stankiewicz

ul. Świętojańska 173A/9

07-202 Wyszków

Nip 762-171-41-71

Regon 140264503

3. Zakup w sklepie internetowym KAiDO.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Warunki dokonywania zakupów

1. KAiDO.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://kaido.pl

III. Oferta i realizacja zakupów

1. W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (dowód sprzedaży, paragon lub na życzenie klienta faktura).

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

3. Zamówienia są realizowane dopiero po otrzymaniu płatności.

4. Obowiązuje 7 dniowy termin płatności. Niedotrzymanie terminu powoduje anulowanie zamówienia.

5. Wszystkie ceny podawane w sklepie KAiDO.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

6. Wszystkie produkty z gamy KAiDO.pl tzn. broszki, wisiorki, bransoletki, kolczyki itp. oraz produkty na zamówienie są robione ręcznie i mogą zawierać małe niedoskonałości.

7. KAiDO.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceny towarów są wiążące od momentu złożenia zamówienia do jego realizacji.

8. Wykorzystywanie i przetwarzanie zdjęć, opisów tekstów czy też ich fragmentów znajdujących się na stronie bez pisemnej zgody jest zakazane.

IV. Reklamacje i gwarancje

1. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę. Jeżeli KAiDO.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej (wymagany podpis) i niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem KAiDO.pl. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

V. Zwroty

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem w terminie 14 dni, liczonym od dnia odebrania przesyłki.

2. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

3. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieuszkodzony. Sprzedający zwraca koszty wysyłki jakie ponosi Kupujący w związku z wysłaniem zakupionego towaru. Jeżeli jednak Kupujący wybierze inny niż tańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów przez Kupującego.

4. W celu szybkiego rozpatrzenia zwrotu prosimy o informację mailową przed wysyłką towaru. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep (at) kaido.pl

VII. Postanowienia końcowe

1. kaido.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep (at) kaido.pl

3. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane KAiDO.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków, instytucji pośrednictwa finansowego lub firmy Polcard.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.